Temat wykładu: Seminarium na temat wysokiej jakości rozwoju i zarządzania ryzykiem w zakresie własności intelektualnej przedsiębiorstwa

news1

PEKIN, 19 listopada 2021, zespół YEWLONG wziął udział w wykładzie prawnika Mao na temat znaczenia i ryzyka praw własności intelektualnej dla firmy. Podkreślił, że innowacyjność jest wartością niematerialną dla firmy. Nasz szef, pan Fu, zgadza się ze swoim poglądem na innowacje w przedsiębiorstwie.

news2

Od 2010 roku YEWLONG koncentruje się na innowacyjnych produktach, od prostego sterowania elektronicznego po współpracę w wielu dziedzinach badań naukowych. W ciągu ostatnich 11 lat YEWLONG złożył wniosek o 31 patentów, 13 patentów zostało autoryzowanych, co zastosowaliśmy do własnych praw własności intelektualnej do jej produktów i przekształca zalety technologiczne w zalety produktu. Jako najbardziej intuicyjne ucieleśnienie technologii i produktów we własności intelektualnej, patenty pomagają naszej firmie poprawić jakość produktów i wyniki biznesowe, jednocześnie zwiększając zdolność YEWLONG do przeciwstawiania się różnym zagrożeniom; YEWLONG w pełni dostrzega ogromną rolę praw własności intelektualnej w rozwoju przedsiębiorstw. Poprzez rozwój projektów badawczych, YEWLONG wprowadził innowacje i ulepszenia w porównaniu z tradycyjnymi koncepcjami, poprawiając tym samym jakość usług w zakresie technologii budowy zielonych dróg.


Czas posta: 22.11-2021